دانلود آهنگ+ تیزر در ادامه مطلب..


http://8pic.ir/images/66zo0r1brsl13qa3y157.gif


آموزش دانلود در سایت


دانلود تیزر:

http://adtools.ir/NqVgk


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

دانلود آهنگ(اورجینال 320):

http://adtools.ir/Z1jlE

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------


متن آهنگ:


بى بى بى بى بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بی بی بی بی سی جان عکس عمام تو ماهست
راه اونا به چاله و راه شما به چاهست
بی بی بی بی سی جان ای بوق تاچرى
ای تاجر خبر جعلی هم می خری
ما سرنوشت مان خون توی جوب بود
برما که بد گذشت واسه تو خوب بود
باتوم صدا نداشت خوردیم نوش جان
تو بر جنازه ها با تیتر خود بران
ما را رها بکن با درد و رنج خویش
ای گرگ مهربان در پوستین میش
فریاد و بغض مان از خون و خستگیست
ما را چه به صدای دولت مطبوع انگلیس
ما مثل تو هیچوقت بی طرف نیستیم
لختیم شکل باد اما بی شرف نیستیم
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
کارى کردم از هر یقه صدتا مث من زده بیرون
نبض بازى تو دست ماست و
باز واستادم رو اصل و
اسبه مسته من اهل خطره
که تفنگ زبونمو و تیغ تو دهنه
هرکلمه از شعرام تو ذهنا میشه ملکه
فلک مگه یادش میره جنایت ملکه
من به گنده تر از تو که باج ندادم
اونچه که به نسل ما رف مونده یادم
تو خبط خبرى و خزعبل نوشتى
تو با پول مردم دکون زدی مشتی
چى شد نون نداشت واست ستار بهشتى
کار مابا قلب و غریزه مخاطب داره
اما شما مغزی مریضین مخا تب داره
میبینم دس به بیضه غیض دارى مغزی حیض و ایدزخبرى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى بى بى بى بى بى بى