دانلود+متن آهنگ در ادامه مطلب...

http://8pic.ir/images/pxk4f5ba219ldwjxdrba.jpg
عشق من طناز خانوم
باوفا و مهربون
چشم داره ابرو کمون
خوش ادا شیرین زبون
گیلاس باغمون بود
چشمو چراغمون بود
الماس و زر آوردن
طناز خانومو بردن

اونقده برام عزیزه
میمیرمو زنده میشم یه قطره اشک بریزه
بسته به جونم شده قربونه چشم مستو اون قلب مهربونش
گیلاس باغمون بود
چشمو چراغمون بود
الماسو زر آوردن
طناز خانومو بردن
هی در باغو بستمو هی دم در نشستم
تا یه صدای پا اومد مردمو از جا جستم
دیوار کوتاه بود پریدن گیلاس باغو چیدن
شسته نشسته خوردنو طناز خانومو بردن

گیلاس باغمون بود
چشمو چراغمون بود
الماس و زر آوردن
طناز خانومو بردنhttp://adtools.ir/sRDxv