عادل فردوسی پور در برنامه هفته(از کی بپرسم)با اجرای زنده یاد منوچهر نوذری در سال 1372
http://adtools.ir/XtqTH