کارگردان : سید مهران علوی
جلوه های ویژه : احسان فانیان
شاعر : دکتر محمد مهدی سیار
آهنگساز : حامد زمانی
تنظیم : امیر جمال فرد

Hamed-Zamani-Mikishim.mp4